maandag 9 januari 2017

Mini Sonobe
Deze kleine Sonobe module heb ik gemaakt met een pincet en een cocktailprikker. Dat is wel nodig met papier van 3.75 van 3.75 cm. Die rare maat ontstaat doordat ik een vel papier van 15 x 15 cm verdeeld heb in 4x4 stukken.

I made this Sonobe module with a pair of tweezers and a cocktail stick. You need these, with paper sized 3.75 by 3.75. This weird size arises because I have divided a sheet of paper sized 15 x 15 cm in 4 x 4 pieces.

dinsdag 27 december 2016

Ster - Star

Een tijdje geleden kwam ik de fractal star tegen, een model van Roman Diaz. Dit vind ik een interessant model omdat er elementen in zitten die zich herhalen. De punten van de ster worden naar het midden steeds kleiner. Op het internet ontdekte ik een filmpje en een fotoserie met uitleg. Het meeste had ik aan de fotoserie. Het lukte niet meteen. Een paar dagen lang heb ik alleen maar de ster gevouwen, zo leerde ik er het meeste van. De fouten die ik maakte kon ik meteen in het volgende model verbeteren. Tijdens het vouwen kwam ik er achter dat het wel handig is om sommige flappen tijdelijk vast te klemmen, omdat je in een latere stap een deel van de vouwen weer los moet maken. Zo bleef alles op zijn plek. De vijfde keer was ik tevreden.  
Het model op de foto is gevouwen van een stuk kraftpapier van 46 x 46 cm en heeft een doorsnede van 23 cm.A while ago I came across the fractal star, a model by Roman Diaz. I find this an interesting model because it has elements in it that repeat themselves. The points of the star are getting smaller towards the center. On the internet I discovered a video and a series of photographs with explanations. The photo series was the most useful to me. It did not work right away. A couple of days I just folded the star, so I learned it the best way. The mistakes I made, I could immediately improve in the following model. During folding, I found out that it is convenient to temporarily clamp the flaps, because you have to detach parts of the folds in a later step. This way everything remained in place. The fifth time I was satisfied. 
The model on the picture is folded from a piece of kraftpapier, size 46 x 46 cm and has a 23 cm diameter.

maandag 12 december 2016

1973
Op de foto's zie je een aantal van mijn kerstkaarten voor dit jaar. Het lijkt wel 1973, met al dat paars en oranje! Het was een aangenaam werkje om alle kleur- en vormcombinaties uit te zoeken. De achtergrond bestaat uit Nepal papier.  Dit is prachtig papier om te zien, maar net iets te dik om mee te vouwen. Soms is het motief scheef, maar dat is te verhelpen door het recht te snijden. De sterren zijn gevouwen van restjes kraftpapier. Wanneer ik een tessellation vouw, snij ik soms een strook van het papier af, om het juiste aantal hokjes te krijgen. Die stroken heb ik bewaard en komen nu goed van pas om er sterren van te vouwen. Omdat het papier voor de sterren nogal klein is, kan het ontwerp niet te ingewikkeld zijn. Een aantal van de ontwerpen komt uit Twisted Folding van Shuzo Fujimoto, ISBN 978 4 416 312001 en en het rozettenboek van Tomoko Fuse, ISBN 978 - 4- 416-30913-1. 

On the photo's you see a few of my Christmas cards for this year. It looks like 1973, with all that purple and orange! It was a pleasant pastime, to find out all the color and shape combinations. The background consists of Nepal paper. This paper is wonderful to see, but sometimes to thick to fold. Sometimes the motive is skewed, but that can be fixed by cutting. The stars are folded scraps of kraft paper. When I fold a tessellation, sometimes I cut a strip of the paper to get the right number of squares. I kept the scraps, they come in handy to fold the stars. The paper is rather small, so the design can not be to complicated. Some of the designs are in  Twisted Folding by Shuzo Fujimoto, ISBN 978 4416 312 001 and the rosettes book by Tomoko Fuse, ISBN 978 - 4 416-30913-1.

dinsdag 29 november 2016

Triangle Spread Twist
Het blijft interessant om variaties te maken op een bestaand ontwerp. In dit geval op de triangle spread twist, uit Six Simple Twists van Benjamin DiLeonardo-Parker.
ISBN 978-1-4822-4461-8.

It remains interesting to create variations on an existing design. In this case, the triangle spread twist in Six Simple Twists by Benjamin DiLeonardo-Parker. ISBN 978-1-4822-4461-8.

maandag 14 november 2016

Weven - Weaving


Een aantal jaren geleden zag ik in ‘Origami Tessellations’ van Eric Gjerde, het model ‘square weave’. Dit vind ik een fascinerend model, omdat je met een vel papier een vlechtwerk produceert, zonder snijden of plakken.
A few years ago I saw in ‘Origami Tessellations’ by Eric Gjerde, the model 'square weave’. I find this a fascinating model, because you can weave with one sheet of paper without cutting or pasting.
Ik had het model uit het boek een paar keer gevouwen en ging me een aantal dingen afvragen. Kun je meer kruispunten in het model verwerken en kan het model kleiner? Dat kan!
I folded the model from the book a few times, and asked myself a few questions. Can you put more intersections in the model and make the size of the model smaller? This is possible!

 


Intussen had ik de Flickrpagina van Tom Crain ontdekt. Hierop zijn vlechtwerken te zien met banden in verschillende breedtes. Ik dacht aan het diagram van de square weave. En ontdekte dat de breedte van de banden aan te passen is.
Meanwhile I had discovered the Flickr page of Tom Crain. This page contains woven tessellation with ribbons in different widths. I thought of the diagram of the square weave. And discovered that is possible to adjust the width of the ribbons.
Wat overbleef, om mee te experimenteren, waren de gaten tussen de banden. Hiervan is ook de maat aan te passen.
What remained to experiment with, were the gaps between the ribbons. It is also possible to adjust the size of these. 

 


Het is zelfs mogelijk om rechthoekige gaten tussen de banden te vouwen.
It is even possible to fold rectangular holes between the bands.


Misschien is het wel mogelijk om verschillende maten gaten te vouwen. Er is nog veel om mee te experimenteren.
Maybe it is possible to fold the holes in different sizes. There is still much to experiment with!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...